Publikationer

Städer

Rapporter


Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet?

Denna korta rapport förklarar hur BikeRoute mäter cykelkvalitet. Komfort och framkomlighet med cykel varierar från stad till stad och mellan stadsdelar. Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som gör att en stad är mer cykelvänlig än andra. En kvalitetsbeskrivning är då en god hjälp. En kvalitetsbeskrivning syftar till att identifiera och förklara vad som fungerar bra idag, och vad som fungerar mindre bra.

Ladda hem rapport

Artiklar


Planera för cykelstaden.

Ibland byggs cykelbanor som cyklisterna väljer bort. Detta beror på att cykelbanorna är en långsammare väg än om man andra alternativ. Därför måste man titta på hastighet och vilka vägar cyklisterna väljer innan man börjar bygga. Det är ett av budskapen i en artikel om hur man planerar för cykelstaden på sajten Hållbar Stad, Arkitektur- och designcentrum informationsplats för hållbar stadsutveckling.

Läs artikeln

Presentationer

BikeRoutes poster sammanfattar tjänstens styrkor.

Ladda hem BikeRoutes poster

Läs mer om BikeRoute och se resultat om hur fort man cyklar på olika typer av cykelinfrastruktur. Presentationen är från ett föredrag som Cycity höll i Vanvoucer, Kanada sommaren 2012.

Ladda hem presentation