Om oss

BikeRoute är en varumärkesskyddad tjänst utvecklad inom forsknings- och utvecklingsprogrammet CyCity.

Ansvarig för utvecklingen av BikeRoute är Pelle Envall, tel. 072 506 44 01.

De organisationer som står bakom BikeRoute är:


TUB Trafikutredningsbyrån AB, Stockholm (www.trafikutredningsbyran.se)

Koucky & Partners AB, Göteborg (www.koucky.se)

WSP Sverige AB, Stockholm (www.wspgroup.se)

Väg- och Transportforskningsinstitutet, Linköping (www.vti.se)