Start image

BikeRoute

BikeRoute är en tjänst för dig som vill dra nytta av cykeltrafikens potential att bidra till en attraktiv stad. Det är en möjlighet för dig som är trafikplanerare, stadsplanerare eller folkvald att tänka nytt om cykelplanering genom att använda ny teknik.