Användningsområden

Trafik- och stadsplanering

Beslutsunderlaget inom BikeRoute används med fördel inom många olika planeringsprocesser och planinstrument, t. ex:

Hjälp forskarna

Genom att använda BikeRoute för din stad eller region får ni inte bara ett beslutsunderlag för stadens nya trafikplan. Ni bidrar också till att bygga upp helt ny kunskap om cyklisters preferenser mm. Information som är viktig för att t.ex. förfina vår förståelse om hur fler ska våga och vilja välja cykeln och hur cykeltrafiken ska bli säkrare.

Med hjälp av BikeRoute har till exempel några av Europas allra största studier om cykeltrafikens reshastighet genomförts. Resultaten visar på en medelhastighet på 17 km/h parkering till parkering. Det kan jämföras med t.ex. medelhastigheten för bilresor i London som är 19 km/h och medelhastigheter för buss i Stockholm som är runt 14 km/h, ej inräknat tiden att gå till hållplats.

Koppling till andra beslutsstöd

Bilden nedan visar hur BikeRoute kan kombineras med andra beslutsstöd för cykelplanering inom beslutsprocesser.

5 moment

CyCitys fem moment för framgångsrika planeringsprocesser kring cykel och var BikeRoute kommer in.

BikeRoute är även ett utmärkt delunderlag i en så kallad Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) och för identifiering av åtgärder inom steg 2-4 inom den så kallade Fyrstegsprincipen som Trafikverket arbetar efter.